Digital kompetens

Här har vi skapat möjlighet att se individuella organisationers efterfrågan i rekrytering av digital kompetens. Datan kommer från en studie där vi analyserade samtliga arbetsplatsannonser 2006-2020.