Eskilstuna

Integrerad styrning

Påverkan: 86% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur skall vi styra digitalisering?

Resultat: Förslag på ny organisering och styrning.

Göteborgs stad

Digitalisering och hållbarhet

Påverkan: 25% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur är hållbarhetsmål integrerade i digitala utvecklingsinitiativ?

Resultat: Ökad kunskap om vikten av att formulera effektmål.

Kungsbacka

Styrningsmässiga utmaningar

Påverkan: 63% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Är innovation möjlig med PM3?

Resultat: Skapandet av en innovationshub.

Sundsvall

Styrning och organisering av IT

Påverkan: 100% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur skall vi styra och organisera IT för att möjliggöra digitalisering?

Resultat: Avveckling av köp- och sälj och ny organisering.

VGR

Regionens styrningsarv

Påverkan: 67% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur skall vi styra digitalisering?

Resultat: Omtag och omdesign av styrningsmodell.

Göteborgs universitet

Myndighetens portföljstyrning

Påverkan: 69% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur skall universitetet styra digital utveckling?

Resultat: Införandet av en ny portföljstyrning.

Sundsvall

Kommunens digitaliseringsstrategi

Påverkan: 100% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur ser kommunens digitaliseringsstrategi ut?

Resultat: Skapandet av en emergent digitaliseringsstrategi.

Göteborgs stad

Kommunens portföljstyrning

Påverkan: 100% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur skall portföljstyrning för digitala utvecklingsinitiativ designas?

Resultat: Införandebeslut för ny portföljstyrning.

Sundsvall

Det digitala arvet

Påverkan: 100% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur inverkar det digitala arvet på kommunens förmåga till digitalisering?

Resultat: Skapandet av en API strategi.

VGR

Ökad krismedvetenhet

Påverkan: 0% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur kan vi stärka medarbetare- och chefers krismedvetenhet genom visualisering?

Resultat: Skapandet av en AI-driven visualiseringsmotor för att synliggöra effektiviseringsbehov.

Sundsvall

Digitala investeringsmedel

Påverkan: 100% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur skall vi använda investeringsmedel för digitalisering?

Resultat: Ökning från 2-140MSEK i investeringsmedel för digitalisering.

Försäkringskassan

Balanserande styrning av utveckling

Påverkan: 38% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur skall vi styra utveckling för bästa effekt?

Resultat: Förstärkning av förståelse av vikten av balansering.

Finansdepartementet

Interaktiv visualisering av digital mognad

Påverkan: 67% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur visualiserar vi digital mognad för bästa effekt?

Resultat: Implementation av DiMiOS i separat organisation.

Finansdepartementet

Balanserande mätning och styrning

Påverkan: 100% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Hur kan man mäta digital mognad?

Resultat: Skapandet av DiMiOS.

Finansdepartementet

Förutsättningar för DIGG

Påverkan: 33% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Vilka grundläggande förmågor behöver en digitaliseringsmyndighet?

Resultat: DIGG skapades fast utan föreskriftsrätt och med begränsad budget.

Skatteverket

Styrning för innovation

Påverkan: 63% av rekommendationen har följts.

Mer om caset

Fokus: Är innovation möjlig med PM3?

Resultat: Skapandet av en innovationshub.