Om våra verktyg

DiMiOS är ett verktyg som hjälper dig och din organisation att mäta och följa upp digital mognad. Den ger dig möjlighet att jämföra dig med andra organisationer inom offentlig sektor samt att lära av andras digitala initiativ.

DiMiOS tillhandahålls av Dimatech AB och datan görs tillgänglig för forskningskonsortiet för vidare studier och finjustering av den underliggande modellen.
DiMiOS skalas nu nationellt genom ett ESF-projekt tillsammans med SKR och Adda som bland annat innefattar metodstöd, utbildning och ra...

PIOS

Pios ger offentliga organisationer ett verktyg för att inte bara välja att investera i rätt projekt, utan också säkerställa att projekten gemensamt utvecklar er organisationen åt rätt håll. Efter avslutat projekt, stöttar Pios även med den kritiskt viktiga effekthemtagningsperioden, där nyttan och effekterna från projektet realiseras i verksamheten.
Läs mer hos Dimatech

DIMIOS

Dimios är ett verktyg som hjälper dig och din organisation att mäta och följa upp digital mognad. Den ger dig möjlighet att jämföra dig med andra organisationer inom offentlig sektor samt att lära av andras digitala initiativ.
Läs mer hos Dimatech

DIOS

Dios är ett verktyg som hjälper dig och din organisation att mäta och följa upp dina digitala tillgångar. Den ger dig möjlighet att jämföra dig med andra organisationer inom offentlig sektor samt att lära av andra för att identifiera besparingar genom avveckling och konsolidering av system.
Läs mer hos Dimatech

3 steg

Vårt angrepssätt

Mognadsmätning

Mognadsmätning

Mognadsmätningen ger forskningskonsortiet data som möjliggör identifiering av trender, tendenser och utmaningar inom offentlig sektors digitalisering.

Fallstudier

Fallstudier

Fördjupade fallstudier ger oss möjlighet att i samverkan med praktiker utforma och utvärdera metoder som kan bidra till en stärkt ändamålsenlig digitalisering i det specifika fallet.

Spridning

Spridning

Genom såväl rapporter som vetenskapliga artiklar sprider vi ny kunskap och konkreta rekommendationer till offentlig sektor och akademi. Detta skalar nyttan med den nya kunskapen genom direkt användning.