Vi är Digital Förvaltning

Digital Förvaltning är ett forskningskonsortium som sammanför offentliga organisationer och universitet kring digitaliseringsfrågor. Målsättningen är att stärka kunskapsläget och främja lärande för ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor.

Våra uppdrag

Forskningskonsortiet är organiserat som ett initiativ inom ramen för Swedish Center for Digital Innovation och arbetar med klinisk forskning resulterande i metodstöd för offentlig digitalisering. Vi tar uppdrag från offentliga organisationer där vi jobbar med att lösa utmaningar som delas inom sektorn. Vår ambition är att kontinuerligt stötta genom utveckling av såväl ny kunskap, nya metoder och nya verktyg för att främja ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor.

Läs mer om våra angreppssätt

Vi som arbetar vid Digital Förvaltning

Anna af Hällström

Livia Nordström

Nataliya Berbyuk Lindström

Jacob Torell

Johan Magnusson

Tomas Lindroth

Charlotta Kronblad

Jonathan Crusoe

Kristian Norling

Jonas Landgren

Vasili Mankevich

Fredrik Svahn

Dina Koutsikouri

Daniel Rudmark

Aleksandre Asatiani

Juho Lindman

Daniel Nylén

Mikael Lindquist

Olgerta Tona