Öppen kurs i formulering av effektmål

Givet utmaningarna i offentlig utveckling och brister i existerande formulering av effektmål har vi i samarbete med Göteborgs stad tagit fram en utbildning i att formulera effektmål. Utbildningen består av en kort film, samt en GPT (länk i videons kommentarsfält) där du kan testa dig fram med hur man formulerar effektmål som överrensstämmer med SMART kriterierna. Målsättningen är att stärka kvalitet i effektmål, vilket i sin tur kommer stärka möjligheterna att realisera utvecklingsinitiativets nyttor.

Fler rapporter

2024-07-05

Öppen kurs i formulering av effektmål

2024-05-13

Seminarium: Twin transition

2024-04-26

Konsensus som ingång i strategiarbete

2024-04-25

Koncernstyrning för ändamålsenlig digitalisering

2024-04-10

Vad utmärker en bra digitaliseringsstrategi?

Nyheter

2023-11-14

Stor satsning på Twin Transition

2023-03-08

Riktad satsning Äldreomsorgen

2022-09-23

Välkommen Region Skåne!

2022-09-05

Vi välkomnar Region Kalmar Län!

2022-07-04

Vi välkomnar Region Jämtland Härjedalen

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

51%

Myndighet

48%

Kommun

51%

Region

50%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2023