Strategiska optioner i kommunal digitalisering

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Samtidigt saknar många kommuner den koncernstyrning och det vi-tänkande som krävs för att ställa om och arbeta som en kommun. Silofieringen gör att förvaltningarna och kommunala bolag saknar empati inför varandras problem. Trollhättan står inför att styra de samlade utvecklingsresurserna bort från enskilda stuprör och mot organisationens förvaltningsövergripande utmaningar. Rapporten ger sju rekommendationer för ökad takt och effekthemtagning i omställningen.

Fler rapporter

2023-12-15

Portföljstyrning av digitala utvecklingsinitiativ

2023-11-09

Strategiska optioner i kommunal digitalisering

2023-11-06

Myndighetens styrning av digitalisering

2023-09-13

Ytterligare bidrag till forskningsfronten

2023-07-15

Fyra bidrag till forskningsfronten

Nyheter

2023-11-14

Stor satsning på Twin Transition

2023-03-08

Riktad satsning Äldreomsorgen

2022-09-23

Välkommen Region Skåne!

2022-09-05

Vi välkomnar Region Kalmar Län!

2022-07-04

Vi välkomnar Region Jämtland Härjedalen

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

51%

Myndighet

48%

Kommun

51%

Region

50%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2023