Den svenska digitaliseringsparadoxen

Skillnaden mellan vilja och verklighet inom digitalisering i Sverige har aldrig varit större. Rapporten lyfter fram strategier för att stärka Sveriges digitaliseringsarbete genom ett särskilt fokus på en nationell datainfrastruktur.

Fler rapporter

2024-04-10

Vad utmärker en bra digitaliseringsstrategi?

2024-04-04

Den svenska digitaliseringsparadoxen

2024-03-14

Rekommendationer för ändamålsenlig digitalisering

2023-12-15

Portföljstyrning av digitala utvecklingsinitiativ

2023-11-09

Strategiska optioner i kommunal digitalisering

Nyheter

2023-11-14

Stor satsning på Twin Transition

2023-03-08

Riktad satsning Äldreomsorgen

2022-09-23

Välkommen Region Skåne!

2022-09-05

Vi välkomnar Region Kalmar Län!

2022-07-04

Vi välkomnar Region Jämtland Härjedalen

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

51%

Myndighet

48%

Kommun

51%

Region

50%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2023