Kommunernas digitaliseringsstrategier

I den första betan har vi skapat möjlighet att se hur individuella kommuners digitaliseringsstrategier är riktade. Datan kommer från en studie där vi analyserade MRP-dokument i samtliga svenska kommuner.