Forskarskolan

Under september antogs tretton samverkansdoktorander till forskarskolan. Doktoranderna kommer att arbeta målmedvetet med studier och författande av rapporter och vetenskapliga artiklar.