WDIP

WDIP Digital Förvaltning har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuner och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.