Allmännyttan och DiMiOS

Som ett led i digitaliseringsarbetet har tio medlemmar i Allmännyttan gått i bräschen och utvärderat DiMiOS som verktyg för att mäta och följa upp digital mognad. Vid ett seminarium presenterades och diskuterades resultat, samt hur detta kan bli en del av Allmännyttans digitaliseringsarbete framgent.