Intervju i Studio Ett

Johan Magnusson från forskningskonsortiet intervjuades tillsammans med digitaliseringsminister Anders Ygeman i Studio Ett (P1) kring läget för offentlig digitalisering.