Forskarskola för offentlig digitalisering

Vi lanserar nu en forskarskola inriktad på samverkansdoktorander kring offentlig digitalisering. Satsningen innebär att praktiker från offentlig sektor bjuds in som doktorander i forskningen, och ges möjlighet att doktorera parallellt med att de får bättre verktyg för att lösa sina respektive organisationers utmaningar.