Forskningssamarbete med VGR

Forskningskonsortiet har inlett ett forskningssamarbete med VGR som innefattar finansiering av stödforskning och en industridoktorand. Tanken är att genom ny kunskap stötta verksamheten i den digitala transformationen. Vi ser fram emot att dela med oss av denna kunskap brett och att vi kan bidra till en positiv utveckling.