Göteborgs stad tar koncernperspektiv

Göteborgs stad är den senaste att kliva in med att mäta hela kommunkoncernens digitala mognad genom DiMiOS. Vi ser fram emot att följa och stötta detta initiativ som följeforskare.

Se här för den film som spelats in för att bistå i spridningen av mätning: https://play.goteborg.se/kortversion-digital-mognad