Kommunmarknaden Finland

Forskningskonsortiet presenterade grunderna för DiMiOS och den senaste statusrapporten vid ett seminarium på den årliga Kommunmarknaden, Finlands motsvarighet till Offentliga rummet. Presentationen togs emot väl, och diskussionen fokuserade mycket på likheter och skillnader mellan kommuner i Sverige och Finland.