Ludvika styr koncernövergripande

Ludvika kommun är den senaste i raden av kommuner som kliver in i forskningskonsortiet genom ett koncernupplägg. Vi önskar all lycka till framgent!