Ny omgång av Att leda digital transformation

Forskningskonsortiet genomför en ny runda av den fantastiska kursen Att leda digital transformation i offentlig sektor. Kursen samlar ett 40-tal chefer för att stötta i verksamhetsutveckling med digitala lösningar.

För vidare info om kursen se här.