Portföljstyrning, digitaliseringsstrategi och nationell strategi

Forskningskonsortiet har nyligen fått tre nya artiklar publicerade vid vetenskapliga konferenser.

Först ut är Digital Government konferensen i Seoul, Sydkorea, med en artikel om portföljstyrning (där vi jämför myndighet, kommun och region i termer av balans) och en om digitaliseringsstrategier i kommuner (där vi identifierar politisk frikoppling). Därefter accepterades även en artikel om Sveriges digitaliseringsstrategi under pandemin vid Americas Conference on Information Systems, Minneapolis, USA.

Konferenserna är slutna, men om ni vill få tillgång till artiklarna kan ni ta direktkontakt med Kristian Norling.