Stor satsning på Twin Transition

SCDI och DF koordinerar Sveriges största initiativ kring twin transition. Målsättningen är att kraftigt reducera växhusgasutsläpp i svenska kommuner och stöder genom nationellt breddinförande av nollnettoutsläppslösningar. Twin transition handlar om den parallella digitala och gröna omställningen, där tidigare forskning visat att den gröna omställningen är direkt beroende av den digitala.