Sundsvall styr koncernövergripande

Sundsvalls kommun är den senaste i raden av kommuner som tillämpar DiMiOS för hela kommunkoncernen. Vi är glada att se denna typ av användning, och hoppas att det verktyget kommer utgöra ett gott stöd i arbetet.