Tranemo kommuns digitalisering

Forskningskonsortiet presenterade grunderna i DiMiOS och deltog i en diskussion om hur en evidensbaserad modell kan bidra till en meningsfull dialog kring digitalisering.