Vad behöver forskare göra?

Forskningskonsortiet deltog vid Vattenkraftens FoU dagar med en föreläsning om hur digitalisering ställer nya krav på forskare genom att vissa tidigare antaganden ersätts av nya. Detta kräver en ökad förståelse för hur det digitala är annorlunda.