Välkommen Kinda kommun!

Vi välkomnar Kinda kommun som den senaste medlemmen i forskningskonsortiet. Välkomna ombord!