Välkommen Luleå!

Som den hittills nordligaste medlemmen i forskningskonsortiet välkomnar vi Luleå kommun. Vi hoppas att ni kommer att finna en stor nytta i DiMiOS och i det arbete som bedrivs inom ramen för forskningskonsortiet.