Välkommen Region Östergötland!

Vi välkomnar Region Östergötland som den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi önskar all lycka till!