Välkommen Region Skåne!

Region Skåne är den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet! Lycka till!