Välkommen Region Västerbotten

Vi välkomnar Region Västerbotten som den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet.