Välkommen Region Västernorrland!

Region Västernorrland är den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet och börjar använda DiMiOIS. Vi önskar all framgång och välkomna ombord!