Välkommen Stockholm Hamn!

Stockholm Hamn AB är det senaste av kommunalt ägda bolag att ansluta sig till konsortiet och använda DiMiOS. Vi välkomnar dem in i gemenskapen och önskar dem all nytta!