Välkomna Region Uppsala

Region Uppsala är den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi önskar allt gott!