Vi välkomnar Borås Stad!

Borås stad är den senaste av organisationer som väljer att använda sig av Dimios. Vi välkomnar dem in i gemenskapen och hoppas de får nytta av samarbetet.