Vi välkomnar Kraftringen!

Kraftringen AB är det senaste kommunalt ägda bolag som ansluter sig till konsortiet. Vi välkomnar dem och önskar lycka till!