Vi välkomnar Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen är den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi önskar allt väl med verktyg och rapporter och ser fram emot spännande verksamhet!