Vi välkomnar Region Kalmar Län!

Kalmar län är den senaste i raden av regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi önskar dem all lycka till i arbetet med digital mognad.