Vi välkomnar Region Värmland!

Region Värmland är den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem och önskar all lycka i användningen av DiMiOS.