Vi välkomnar Svenska institutet!

Svenska institutet är den senaste myndighet att ansluta sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem varmt!