Om du vill få återkommande information om DiMiOS och forskningskonsortiets framsteg, anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer i dagsläget varannan månad.