Sandlådan

I sandlådan lyfter vi fram beta-versioner av digitala innovationer skapade för att nyttiggöra den underliggande datan som forskningskonsortiet kontinuerligt samlar in. Tanken är att skapa inspel till beslutsunderlag för personer inom offentlig sektor och stötta ändamålsenlig digitalisering. Givet beta-status är samtliga innovationer under utveckling, och vi ber om ursäkt för eventuella kvalitetsbrister.

Kommunernas digitaliseringsstrategier

I den första betan har vi skapat möjlighet att se hur individuella kommuners digitaliseringsstrategier är riktade. Datan kommer från en studie där vi analyserade MRP-dokument i samtliga svenska kommuner.

Digital kompetens

Här har vi skapat möjlighet att se individuella organisationers efterfrågan i rekrytering av digital kompetens. Datan kommer från en studie där vi analyserade samtliga arbetsplatsannonser 2006-2020.