Vi välkomnar Region Jämtland Härjedalen!

Region Jämtland Härjedalen är den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi ser fram emot en spännande resa och önskar allt väl med våra verktyg och rapporter!