Analys av kommuners öppna fakturadata

Studenter vid Institutionen för Tillämpad IT har under hösten jobbat med att analysera öppna data i form av leverantörsreskontra från fyra kommuner. Arbetet har resulterat i ett antal analytiska dashboards som nu delas öppet, tillsammans med en övergripande analys av mönster mellan kommunerna.