Seminarium: Att styra och organisera

Vid det första Wallenbergseminariet Digital Förvaltning lyftes resultat från två studier där vi analyserat styrning och organisering av ändamålsenlig digitalisering. Representanter från Kungsbacka och Sundsvalls kommun deltog med reflektioner kring vilka rekommendationer de följt, samt konsekvensen av dessa på verksamheten.