Behöver vi en allmän innovationsamnesti?

Innovation motarbetas av nuvarande styrning i offentlig sektor. Kan innovationsamnesti vara vägen fram?