Datadriven verksamhetsutveckling

Hur bör vi som organisation tänka när det gäller att dra nyttan ur en ständigt växande tillgång på data? Föreläsningen riktar sig till personer i ledning och lyfter upp bristande intern förändring av styrning som det största hotet mot ökat datanyttjande i beslutsfattande.