Den svenska digitaliseringsparadoxen

Skillnaden mellan vilja och verklighet inom digitalisering i Sverige har aldrig varit större. Rapporten lyfter fram strategier för att stärka Sveriges digitaliseringsarbete genom ett särskilt fokus på en nationell datainfrastruktur.