Digital frikoppling och portföljbalans

Forskningskonsortiet har publicerat två vetenskapliga studier som nu finns tillgängliga. Den första utforskar balansen av digitala utvecklingsportföljer i kommun, region och myndighet. Den andra utforskar risker för demokratin i en frikoppling av politiken från målsättningar för digitalisering. Vi hoppas att dessa två artiklar kan bidra till mer ändamålsenlig digitalisering.