Digitaliseringsstrategin i kommunens egna ord

Forskningskonsortiet har i tidigare rapporter studerat Sundsvalls kommuns digitaliseringsarbete. Via denna film, presenterad som del av den nationella skalningen av DiMiOS, berättar Jari Kopponen från kommunen om hur de arbetar för ökad omställningsförmåga.