En framväxande digitaliseringsstrategi

I en tidigare rapport lyfter forskningskonsortiet grunderna i en emergent digitaliseringsstrategi. Denna föreläsning expanderar begreppet och ger en överblick av rapportens centrala bidrag.