Finansiering av offentlig digitalisering

Frågan rörande hur vi skall finansiera offentlig digitalisering har besvarats av en rapport från forskningskonsortiet. Föreläsningen lyfter resultatet och driver mot identifieringen av digitala investeringsobjekt.