Fördjupad statusrapport

Som ett led i det ESF-finansierade projektet Digital Mognad har vi tillsammans med SKR och Adda tagit fram en fördjupad rapport. Syftet är att i juletider inspirera till handling för ändamålsenlig digitalisering inom offentlig sektor.