Försäkringskassans balanserande utvecklingsstyrning

För att styra utveckling på ett ändamålsenligt sätt krävs ett balanserande förhållningssätt. Rapporten till Försäkringskassan beskriver hur utveckling bör styras.