Forskarskolans inriktning

I september invigdes Forskningskonsortiets största satsning än så länge genom Forskarskolan Digital Förvaltning. Tanken är att samla ledare från offentlig sektor och stärka deras förutsättningar för att leda digitalisering samtidigt som de blir delaktiga i skapandet av ny forskningsbaserad kunskap. Detta sker inom ramen för vad vi kallar “Executive Doctoral Program”, dvs att de kliver in som samverkansdoktorander. Efter ett första möte är nu en första plan klar för vad doktoranderna förväntas att utforska.